Roboty brukarskie
W naszej ofercie znajduje się szeroki zakres usług związanych z robotami drogowo-brukarskimi, m.in:


- Niwelacja terenu

- Zagospodarowanie terenu

- Układanie kostki na podwórkach, placach, parkingach, drogach

- Wykonanie tarasów

- Układanie krawężników, obrzeży i palisad

- Układanie betonowych elementów ozdobnych typu "Gazon"

- Układanie elementów odwodnienia liniowego - w tym ACOdrain, korytka, itp.

- Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni z kostki

- Wykonanie odwodnienia drenażowego

- Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz uzgodnienia wykonania zjazdów z dróg publicznych.Jak nas znaleźć

● TOR-ZNAK
Marcin Mańka
72-315 Resko
ul. Stefana Żeromskiego 13
tel. +48 732 940 007
tel. +48 604 752 923
email:
torznak@wp.pl